Posts Tagged ‘3G’

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (27 ม.ค.) เวลา 07.45 น. ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน คลองสาน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม และนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารไร้สาย กสท ร่วมกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้บริหารระดับสูงของทรู ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกัน เกี่ยวกับแผนการทำธุรกิจมือถือของกสท ด้วยการพัฒนาโครงข่ายซีดีเอ็มเอให้เป็นโครงข่ายเอชเอสพีเอร่วมกัน กับกลุ่มทรู หลังจากที่สามารถเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเอของบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส หรือ ฮัทช์ ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา
โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามนี้ กสทและทรูต้องการเปิดให้บริการ3 จี โดยเร็วที่สุด โดยจะต้องปรับเปลี่ยนโครงข่ายซีดีเอ็มเอทั้งหมด 3,000 สถานีทั่วประเทศ ให้เป็นโครงข่ายเอชเอสพีเอภายในปี 2554 ทั้งนี้ ความร่วมมือกันดังกล่าวจะเป็นในลักษณะกลุ่มทรู จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์เอสเอชพีเอในส่วนกลาง 25 จังหวัด ตามสถานีฐานเดิมของซีดีเอ็มเอ 1,400 แห่ง แล้วเปิดให้ กสทเช่าใช้โครงข่ายหรือขายส่ง ให้กสท

ขณะที่ กสทจะเช่าอุปกรณ์เอสเอชพีเอจากกลุ่มทรู เพื่อนำมาติดตั้งตามสถานีฐานซีดีเอ็มเอของกสทในส่วนภูมิภาค 51 จังหวัด จำนวน 1,600 แห่ง และเปิดให้กลุ่มทรูเช่าใช้โครงข่ายและขายส่งให้กลุ่มทรู และรายย่อยอื่นๆ ที่ต้องการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือในลักษณะเอ็มวีเอ็นโอ
ทั้งนี้ กสท กับทรู ได้ตกลงทำสัญญาระหว่างกัน เป็นลักษณะสัญญาเช่าอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาการขายส่ง ซึ่งสัญญาจะมีอายุตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ ประเภทที่ 3 ที่ กสทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นระยะเวลา 14.5 ปี โดยร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแล้วเพื่อความรอบคอบแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงนามเซ็นสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิมมีกำหนดลงนามร่วมกันในวันนี้ เวลา 8.00 น. ที่ตึก กสท แจ้งวัฒนะ แต่ได้มีการเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน คลองสาน เมื่อเวลา 07.45 น. ซึ่งหากคำนวณมูลค่าโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทนก็มีมูลค่าหลาย 10,000 ล้านบาท แต่การลงนามเซ็นสัญญากลับทำขึ้นอย่างลับๆ ไม่เปิดเผยให้แก่สื่อมวลชนรับทราบ

อีกทั้ง ฝ่ายบริหารระดับสูงของกสทบางคนก็ไม่รู้เรื่องดังกล่าวด้วย และการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีกระแสข่าว ในช่วงวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เดินทางไปฮ่องกง และมีการหารือร่วมกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และนายศุภชัย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#iAppShow

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20110127/374074/กสท-เซ็นสัญญาทรูไฟเขียว-3จีทั่วประเทศ.html

Advertisements