Posts Tagged ‘.ipa.zip’


ดีค้าบ ต่อมา จะเจล OS 4.1 Mac นะครับ
เฉพาะ iPhone OS4.1 เครื่อง Unlock นะครับ ว่าง่ายๆเครื่อง ไทยที่ไม่ได้หิ้วมา

ขั้นแรก ไปดาวโหลดเสร็จแล้ว เสียบสาย Syc ครับ กดออกจาก itunes ด้วยน่า

เปิดแอป limera1n เลยครับ

แล้วกดไปตามรูปเลย

มาถึงตอนนี้ กดยกเลิก itunes นะครับ

ต่อมาให้กดปุ่ม power+home ครับ

ต่อมา ให้ปล่อยปุ่ม power กด home ทิ้งไว้


จนเสร็จค่อยปล่อย ปุ่ม home ครับ

เสร็จแล้วก็เข้า cydia ในเครื่อง เหมือนการเจลครั้งก่อนๆ ครับ

#iPhone

โฆษณา